SPANING OCH CIVILA KONTROLLER ONLINE SHOP

Spaning
I vissa fall räcker inte traditionell bevakning. Dold spaning är ett mycket effektivt sätt att kartlägga och beivra bedrägerier, skadegörelse, klotter, fickstölder och tillgrepp.

Digital Gate Keeper har personal med hög kompetens inom området. Vi utreder och dokumenterar såväl interna som externa hot med största möjliga sekretess.

Civila kontroller
Digital Gate Keeper erbjuder en rad olika typer av civila kontroller för företag och myndigheter. Kontrollerna anpassas efter kundens specifika önskemål och förutsättningar.

Exempel på kontroller som vi utför är biljettkontroller, avläsning av givare för El och vatten samt hemgångskontroller.

INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrot på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.