UTOMHUSLARM ONLINE SHOP

WatchOut DT är en ny kombinationsdetektor med maskeringsskydd för utomhusmontage.

WatchOut DT är en utomhusdetektor med helt ny teknik för att säkerställa larmaktivering i besvärliga miljöer.

WatchOut DT som är en kombinationsdetektor använder både dubbla mikrovågssensorer och dubbla IR-sensorer. Båda teknologierna och samtliga sensorer måste detektera rätt typ av rörelse för att larm skall aktiveras.

De dubbla mikrovågssensorerna har en speciell teknik som kan känna igen och utesluta svajande objekt som rör sig, men som inte flyttar sig, som t.ex. buskar och grenar.

Mer information >>

INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrot på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.