INBROTTSLARM ONLINE SHOP
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta..

Vårt system har möjlighet till personliga koder, nyckelstyrning i låset eller fjärrkontroll. Larm som är svåra att sköta kan kosta mycket pengar och onödigt lidande.

Vid utlöst larm ljuder sirener samt att en uppkoppling till larmcentral sker, därifrån bestäms vilken åtgärd och insats som behövs. En vanlig åtgärd på inbrottslarm är att väktare rycker ut direkt för invändig kontroll av huset.

Alla våra larmsystem är förberedda för GSM samt Multicom för en säker överföring till larmcentral.

Kostnadsfritt säljbesök.
Ring oss och boka in ett besök med någon säljare, för att optimera ett larmskydd till dina önskemål. Givetvis är besöket kostnadsfritt och förutsättningslöst.

Kvalitet.
Digital Gate Keepers partner arbetar sedan 1996 med ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 för att kunna förbättra oss hela tiden och leda utvecklingen inom säkerhetsbranschen.

Våra partners är medlemmar i SWELARM branschorganisation. Det borgar för god etik och moral.

De är BOSCH Security Systems Dealer, (BSSD) och har rätten att leverera material från en av värdens största säkerhetsleverantörer.

Våra partners är certifierade av SBSC samt godkända av alla försäkringsbolag.

Alla i vår personal kontrolleras hos rikspolisstyrelsen (RPS) minst 1 gång per kalenderår.

Mer information >>


INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrot på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.