FÖRETAGSLARM ONLINE SHOP

Brottsstatistiken visar på konstant ökning av inbrotten på företag.
Detta, i kombination med höga självrisker för försäkringar gör att
även de enklaste inbrott och skadegörelser blir väldigt kostsamma.
Snart har alla krav på larm innan försäkring ens får tecknas.
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök. Larmet talar om i vilken del av byggnaden inbrottsförsöket har skett, och i vilka sektioner som brottslingen eventuellt har rört sig.

Alla våra system är uppbyggda kring ett kraftigt rabatterat larmpaket som sedan kan utöka efter behov eller krav från försäkringsbolag.

Principen är att upptäcka ett inbrottsförsök så tidigt som möjligt för att begränsa skadan och
på så sätt inte riskera att förövaren fortsätter in i objektet.

Det finns 3 nivåer på larmskydd till företag:

1 Kontor och mindre butiker med små värden
2 Butiker och lokaler med stöldbegärligt gods
3 Mycket höga värden samt vapen

D.G.K.s system klarar samtliga nivåer även på våra minsta system så det går att bygga vidare i takt med att kraven ökar.

Mer information >>

INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrot på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.