OMRÅDESBEVAKNING ONLINE SHOP

Alla kan ansluta sig! - du behöver inte ett larm!
Man behöver inte ha ett larmsystem för att ansluta sitt företag eller hus till områdesbevakningen. Om du redan har larm eller funderar på att köpa ett, kan du med fördel koppla detta till oss.

Utgångspunkten för en områdesbevakning är att skapa trygg och säker närmiljö för kunden genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse.

I större områden kan det vara aktuellt att upprätta ett områdeskontor. Detta kontor fungera då som en naturlig mötesplats dit man kan vända sig för att få hjälp. I en områdesbevakning delar flera beställare på samma bevakning vilket gör tjänsten mycket kostnadseffektiv.

I vilka områden finns vi?
Digital Gate Keeper utför områdesbevakning för både företag och privatpersoner/husägare. Finns inte ditt företag eller bostad med i nedan nämnda områden, men vill omfattas av områdesbevakning? Kontakta oss på 031-775 27 51.

Företag / Industriområden: Tranered, Grimmered, Fiskebäck, Nya Varvet, Bräcke, Eriksberg, Amhult och Biskopsgården.

Privat / Bostadsområden: Långedrag, Hagen, Tranered, Grimmered, Fiskebäck, Nya Varvet, Bräcke Eriksberg, Amhult och Biskopsgården.

Våra abonnemang
Vi erbjuder två varianter av abonnemang, ett för företag och ett för privata hushåll.

Områdesbevakning för företag
Bevakningen sker slumpmässigt i området alla dagar mellan 19.00-07.00. Alla anslutna företag garanteras minst två yttre kontroller per natt. I tjänsten ingår fria larmutryckningar under bevakningstiden.

I månadskostnaden ingår:
- Yttre kontroll av företagets lokaler
- Övervakning via larmcentral
- Fria larmutryckningar 19.00-07.00
- Direktnummer till väktaren
- Dekaler till fönster och dörrar
- Månadsrapport
- Nyckelförvaring

Pris för företag exkl. moms
Mindre företag i samma byggnad, 390:-/mån
Mindre företag i fristående byggnad, 590:-/mån
Större företag i fristående byggnad, 990:-/mån

Områdesbevakning för privata hushåll
Bevakningen sker slumpmässigt i området alla dagar mellan 19.00-07.00 med patrullerande väktare i området. Utöver detta finns ett antal servicetjänster (t.ex. brevlådetömning, nyckelförvaring och öppning av bostad) för att öka livskvalitén för dig som boende.

Priser för privathushåll inkl. moms
Kontakta oss för aktuellt tjänsteutbud och priser.

För fullständiga villkor kontakta oss på 031-775 27 51.

INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrot på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.