LARMUTRYCKNING ONLINE SHOP

När larmet går är varje minut dyrbar, det gäller att snabbt komma på plats. Digital Gate Keeper's larmutryckningstjänst hanterar flera olika typer av larm, allt utefter kundens önskemål.

Vid larm kan vår larmcentral omedelbart dirigera närmaste utryckningsbil till platsen.

Väl på plats kontrollerar våra utryckningsväktare vad som utlöst larmet och gensomsöker lokalerna. Till hjälp har väktaren en larmplan som beskriver objektet i text och bild.

Väktaren går i ständig kontakt med larmcentralen, som snabbt kan dirigera polis eller räddningstjänst till platsen.

Eventuella Skador kan vanligtvis åtgärdas direkt av utryckningsvätaren. Fordonen är utrustade för att klara skador som kan uppstå till exempel inbrotts-, glas- och låsskador.

Flera av våra utryckningsbilar är utrustade med digitalkamera för att dokumentera skador på plats. Bilderna kan sedan skickas till kunden eller försökringsbolag via e-post.

Larmutryckning kan i vissa fall utföras av ordnings- eller skyddsvakter.

INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrot på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.