Vilka olika typer av alarmpunkter finns det? 
LARM ONLINE SHOP
Denna guide är till för dig som funderar på att köpa larm. Är det något som du saknar så maila info@dgk.se

Att tänka på!
När du sätter in ett inbrottslarm så är det ingen garanti för att du inte får inbrott. Något du bör se över i samband med att du sätter in ett inbrottslarm är att se över vilket skydd du har i form av lås på dörrar och fönster. Har du lås på dina dörrar (som måste öppnas med nyckel från insidan) och fönster blir det genast svårare att ta sig in och ut, kommer tjuven inte genom dörren försöker han kanske genom fönstret, men det är inte så kul att lasta ut din tv genom fönstret för det väcker för mycket uppmärksamhet.

Hur är larmet uppbyggt?
Larmet består av en centralapparat (CA i texten) som är hjärnan i hela systemet samt ett antal olika larmpunkter. Det är den som tar emot signalerna från de olika larmpunkterna, har larmet en larmuppringare (se längre ner på sidan) skickar den larmet vidare. En manöverpanel finns också ansluten till CAn för att kunna koppla till och från larmet.
Centralapparaten ska vara väl dold för att förhindra sabotage.

Larmuppringare
Finns ofta inbyggd i larmet och ringer upp larmcentral eller privattelefon kan även skicka meddelande till personsökare. Ringer via det fasta telefonnätet.


GSM uppringare
Skulle det av någon anledning bli problem med det fasta telefonnätet eller ledningen har blivit utsatt för sabotage så ringer larmet upp via GSM nätet istället.


Multicom
Är en ständigt övervakad telefonledning, så fort det blir avbrott på ledningen larmar det hos larmcentralen. (Kräver att larmet är anslutet till larmcentral.) Läs mer på multicom security.

INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrot på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.