KONTAKT ONLINE SHOP

Besöksadress:
Norra gubberogatan 24
416 63 Göteborg

Tel: 031- 775 27 51
Fax: 031-85 72 33
Mobil: 0709-54 20 44

Postadress:
Norra gubberogatan 24
416 63 Göteborg

Email: info@maklarjouren.nu
Karta: Hitta till Digital gate keeper


INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrott på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

UTOMHUSLARM
Ny kombinationsdetektor med maskeringsskydd för utomhusmontage
| Läs mer här.

SERVICEAVTAL
Vi har fyra nivåer på våra serviceavtal.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.