HANDELSSÄKERHET ONLINE SHOP

Digital Gate Keeper har en väl fungerade organisation för säkerhet inom handeln. Digital Gate Keeper erbjuder ett komplett utbud inom detta område.

Varuhus och butiksvärdar
En trygg och säker närmiljö påverkar både kunder och anställda. Varuhusvärdar bidrar till att skapa en lugn och trygg atmosfär. Detta ökar trivseln bland det anställda, vilket i många fall smittar av sig på kunderna som väljer att tillbringa mer tid i butiken. Detta leder till bättre lönsamhet och nöjdare kunder.

Varuhusvärdens uppgift är att upprätthålla ordning, förhindra stölder och skadegörelse. Digital Gate Keeper's väktare uppträder oftast i kostym, vilket ger en diskret och stilren framtoning. Vid vissa varuhus och köpcentrum kan en varuhusvärd verka med stöd av sitt förordnade som ordningsvakt.

Butikskontroll
Butikskontroller utförs av civila väktare som handplockats och vidareutbildats inom området butikskontroll. Den civile väktaren smälter lätt in bland butikens kunder och kan på så sätt spana ostört på potentiella snattare.

Det är butikskontrollantens uppgift att gripa, skriva anmälan och sköta den löpande kontakten med polismyndigheten. En butikskontrollant bidrar till högre säkerhet i butiken och ökad trivsel bland personalen.

Butikskontroll har en starkt förebyggande effekt och kan i många fall också användas som indikation på hur omfattande totala svinnet är i butiken.

Utpasseringskontroll
Utpasseringskontroll utfös av handplockade väktare med tanke på uppdragets känsliga natur.

Kontrollen utförs oanmäld och genomförs i direkt anslutning till personalutgång. De anställda ges möjlighet att visa upp väska eller liknade, samt redogöra och styrka eventuella personalinköp med kvitton eller utförselbevis.

Digital Gate Keeper's personal lägger stor vikt vid att utföra tjänsten på ett trevligt och omdömesgillt sätt. Allt för att inte personalen skall känna obehag i samband med kontrollen.

Leveranskontroll
Leveranskontroll utförs slumpvis vid varuintag och lastbryggor. Många företag tar emot stora mängder gods varje dag. På många ställen har leverantören även ansvar för returer av varor. Detta ger tyvärr utrymme för brottsligt beteende.

Väktarens uppgift är att kontrollera godset mot följesedlar och se till att varorna levererats i oskadat skick.

Uppmärksamhetskontroll
Vid en uppmärksamhetskontroll undersöks den anställdes priskunskap, servicenivå och framförallt uppmärksamhet. Kontrollerna anpassas för kundens förutsättningar och kontrollbehov.

Kontrollen utförs av civila väktare som väl synligt lämnar kvar varor i kundvagnen, medans köpet av de redovisade varorna slutförs. Genom denna kontroll kan man på kort tid mäta hur mycket varor som lämnar eller försvinner från företaget utan att registreras i företagets kassasystem.

Provköp
Provköp utförs av minst två civilklädda väktare. En av väktarna har som uppgift att genomföra ett inköp. Den andra väktaren kontrollera att kassören registrerar rätt belopp och hanterar betalningen i enlighet med företagets kassarutiner.

Kontrollerna kan genomföras slumpvis eller vid behov, till exempel i samband med ofullständiga kassarapporter. Provköp är ett mycket effektivt sätt att motverka interna stölder.

Utbildning
Digital Gate Keeper erbjuder flera olika utbildningar inom handelssektorn. I vårt utbud återfinns utbildningar för att minska internt- och externt svinn. Hur man bör agera vid rån, hot eller överfall. Digital Gate Keeper tillhandahåller även utbildning i första hjälpen samt Hjärt och Lungräddning

Att utbilda personalen är ofta ett bra sätt att öka engagemanget och säkerhetstänkandet på ett företag.

INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrot på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.