BOSTADSOMRÅDESBEVAKNING ONLINE SHOP

Bevakning av villakvarter, samfälligheter och bostadsrättsföreningar är en av Digital Gate Keeper´s främsta specialiteter.

Vårt bokoncept är mycket kostnadseffektivt och levereras med stor omtanke. Trygghet och säkerhet förknippas ofta i bevakningssamanhang, med att för hindra olika former av skada. I själva verket infattar ordet trygghet mycket mer, omtanke, hjälpsamhet och uppmärksamhet. Det är med detta som värdegrund vi levererar säkerhet och service i bostadsområden.

I vårt bokoncept ingår en rad olika säkerhetstjänster som är designade för att komma till rätta med stölder, klotter och skadegörelse. Utöver detta finns ett flertal servicetjänster för att öka livskvalitén för de boende.

Det står kunden fritt att välja en eller flera tjänster ur vårt utbud. Flera av tjänsterna kan också kombineras med varandra.

Säkerhetstjänster för bostadsområden
· Rondering
· Områdesbil
· Kvartersvakt
· Spaning

Servicetjänster för bostadsområden
· Fastighetsservice
· Åtgärdsjour
· Störningsjour
· Medicinsk assistans
· Parkeringsövervakning

Oavsett om ert bostadsområde har bevakning idag eller om ni funderar på att skaffa, erbjuder Digital Gate Keeper kostnadseffektiva lösningar med högsta kvalité. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om vårt bokoncept, tel: 031-775 27 51!

Vi tål att jämföras!

INBROTTSLARM
Ett larmsystem skall vara enkelt att sköta.
| Läs mer här.

VILLALARM
Ett larm har som uppgift att 'Avskräcka' 'Uppmärksamma' och gör din bostad säkrare, både när du är hemma och borta.
| Läs mer här.

FÖRETAGSLARM
Ett larm i kombination med utryckning av väktare minimerar kostnaderna vid ett inbrottsförsök.
| Läs mer här.

MULTICOM
Säkraste larmöverföringen.
| Läs mer här

DIMGENERATORER
Med Protect stoppar du ett inbrot på mindre än 20 sekunder.
| Läs mer här.

Startsida | Bevakning & vakttjänster | Larm | Datasäkerhet | Online shop | Kontakt
Vi samarbetar med ett säkerhet klass 3 företag, vi är enbart deras säljare och kommer inte att utföra någon tjänst utan endast förmedla dessa till dem. Således ska samtliga garantier som lämnas av Digital Gatekeeper uppfyllas av vår samarbetspartner.

Design: New Vision.
Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från New Vision. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.